Fumigasyon

Fumigasyon
29.09.2021
2.193

FUMİGASYON TEKNİĞİ UYGULAMASI

Fumigasyon Nedir


       Böcekleri ( yumurta, larva, nymph, pup ve ergin dönemde ) ve diğer zararlı etmenleri ( nematod, mantar, bakteri gibi) öldürmek amaçlı kapalı bir ortamda katı,sıvı,gaz hallerinde olan etken maddenin ( fumigant )  ürüne  belirli bir süre gaz formunda maruz tutma işlemidir.

Fumigasyon NEDEN tercih edilmelidir !!

Her insan tarladan sofraya kadar besin değeri korunan güvenilir gıdalar tüketmek ister, tüm yasal yönetmelikler de  bu amaca ulaşmak içindir. FUMİGASYON tahıl, baklagil, kuru meyve, tütün ürünleri,ahşap,kağıt vs.tüm bitki ve hayvansal kökenli ürünlerin depo ve ambar zararlılarınca istilasını önleyen, var olan haşeratları yumurta,larva,pupa,nyphf  ve ergin dönemlerine tam nüfus ederek yok eden, hasara uğramış tahıl ve orman ürünleri kayıplarını en aza indiren, depo, ürün sterilizasyonu ve temizliğini tam anlamıyla sağlayan tüm gelişmiş ülkelerde yapılan bilimsel uygulamalarla etkinliği kanıtlanmış tek sistemdir.
          FUMİGASYON  bu yönüyle depo ambar ahşap ve kereste zararlılarında kesin çözüm sunmaktadır..

KULLANILAN FUMİGANTLAR Nelerdir..

Tarihte tarım ve sağlık alanında çok eski zamanlardan beri fumigantlar kullanılmıştır.İlk defa zararlılar için kullanılan carbon sülfür dışında metil bromid,klorpiktin gibi bileşikler fumigasyonda kullanılmıştır. Günümüzde bir çok ürün zararlısına karşı ençok tercih edilen fumigantlar arasında alimimyum fosfit,magnezyum fosfit, ahşap kereste malzemelerinde sülfür florür gazı kulanılmaktadır. Kullanılan fumigantlar atmosferik ortamda bir saat içerisinde reaksiyona girerek gaz çıkışı oluşmaktadır.Bu gazlar zararlının tüm yaşam evrelerini yok etmektedir. Ortam sıcaklığı ve nemine bağlı olarak gaz seviyesi 48 – 72 saatte üst noktalara ulaşarak etkinliğini artırır,ortalama 96 saat sonunda gaz seviyesi minimuma düşer, burada en önemli faktör hava sıcaklığıdır. Sıcaklıkla beraber diğer iki önemli faktörler doz, süre ve ortam bağıl nemidir.

FUMİGASYON işleminin Avantajları arasında;


1. Ürüne direkt olarak tatbik edilebilir olması

2. Üründe her noktaya nüfuz edebilme ve homojen eşit dağılma özelliği olması.

3. Gıda maddelerinde kalıntı ve koku oluşma oranının tolerans sınırları içerisinde olması

4. Zararlı etmenlerin tüm biyolojik dönemlerine etkili olması

5.işletmede kısa ve uzun vadede masraf ve iş gücü maliyetleri düşürerek ekonomik zararların önüne geçilmesi gibi artılar sağlıyor.

ÜRÜN BAZINDA BİLGİLER

DEPO VE AMBARLAR DA ZARARLI FUMİGASYONU

Tahıl, bakliyat, tütün, kuru meyve zararlıları stokta tutulan ürünler arasında çok hızlı çoğalır, kısa sürede bozulmalara neden olarak büyük ekonomik kayıplara neden olur. Bu ürünler dışında aynı zamanda tekstil, kereste ahşap, müze eserleri ve hatta sentetik malzemeler bulunur.

Genel olarak, bu zararlılar iki ayrı gruba ayrılabilir depolanmış ürün böcekleri ve depolanmış ürün güveleri. Ayrıca, odunları yok eden türler, kitapçıklar ve çeşitli mantarlar ve diğer mikro organizmalar gibi ahşap tahrip eden organizmalar da önemli hasarlara neden olabilir.

Bu böcekler genelde tüm yaşam döngüsünü depolanan ürün içerisinde geçirdiğinden, diğer mücadele yöntemleri sınırlı etkilere sahiptir. Fumigasyon tekniği,  stok içindeki zararlıların tüm yaşam evrelerini etkili bir şekilde yok eder. Her biri farklı formulasyon ve etkiye sahip çeşitli endüstriyel fumigantlar mevcutt

TAHIL FUMİGASYONU

Tahılların farklı ortamlarda uzun süreler depo edildiği bekletildiği alanların etkin doğru yöntemlerle fumigasyonu ürüne zararlı bulaşmalarını ve taşınmasını önlemektedir, Bu amaçla boş depo silo fumigasyonu büyük önem arz etmektedir. Tahıllar birincil besin kaynağı olduğundan ithalat ve ihracatta en büyük paya sahiptirler.

SOS ÇEVRE sizin için aşağıdaki tahıl ürünlerine Fumigasyon hizmeti vermektedir :                                                                                       

Un Fumigasyonu

Karabuğday Fumigasyonu

Buğday Fumigasyonu

Arpa Fumigasyonu

Yulaf Fumigasyonu

Mısır, Çavdar Fumigasyonu

İrmik Fumigasyonu

UN FUMİGASYONU

Un fumigasyonu uygulaması fosfin gazı ile yapılmaktadır, unun ham maddesi olan buğday depo şartlarında fumige edilmektedir. Un fabrikalarının bulaşmaya neden olabilecek tüm bölümleri uzman Fumigasyon ekiplerimizce Fumigasyon işlemi ile dezenfekte edilerek tüm zararlılar yok edilmektedir.

 PİRİNÇ FUMİGASYONU

Pirinç diğer tahıl ürünleri gibi tek yıllık çim grubu bir bitkidir, dünyada özellikle asya ülkeleri ve akdeniz havzasında büyük oranda yetiştirilmekte ve tüketilmektedir. Pirinç zararlıları çok hızlı bulaşma ve çoğalma yeteneğine sahiptir bu nedenle doğru Fumigasyon tekniği uygulaması ile ürün zararlıları tamamen yok edilebilmektedir. Stoklarınızdaki pirinç zararlıları tüm depolama alanlarında Fumigasyon uzmanlarımızca doğru teknik uygulamayla kesin çözümler sunmaktadır.

KURUTULMUŞ SEBZE MEYVE FUMİGASYONU

 Dünyada büyük oranda sevilen ve tüketimi olan kuru sebze patates ürünleri meyve kuruları, ambalajlı paket, çuval, mavna, konteyner yada yığın halınde iken Fumigasyon işlemi yapılabilir, Stoklarınızda büyük kayba neden olan zararlıların her evresine fosfin gazı uygulaması yapılabilmektedir.

BAHARAT FUMİGASYONU

Baharatlar dünyanın her bölgesinde özellikle tropikal iklimlerde yetişen yoğun olarak tüketilen bitki gruplarıdır. Yaprak, tohum, meyve ve kökleri kullanılarak üretilen baharatların depo ve saklama koşullarında sıcaklık ve nem sonucu bakteriyel fungal patojenler gelişmekte ürüne zarar vermektedir. Fumigasyon işlemi baharatlar paket, çuval halinde, silo, konteyner içindeyken uygulanarak tüm patojenleri yok eder.

TOHUM VE KABUKLU YEMİŞ FUMİGASYONU

Paketli, çuvallı ve yığma halinde depo edilen stoklanan yağlı tohum ürünleri keten, kenevir, hardal, susam, kabuklu yemiş olan fındık, fıstık, ceviz, yer fıstığı,kabak çekirdeği,ayçiçeği gibi ürünler, SOS ÇEVRE Fumigatör uzmanlarımızın Fumigasyon işlemiyle zararlılar ve neden oldukları bakteriyel ve fungal patojenlerden tamamen arındırılmaktadır.

AHŞAP FUMİGASYONU

Ahşap ürünlerde büyük zararlara neden olan odun kurdu,odun bitleri,ev teke böceği, ölüm saati böceği, mobilya böceğii, rıhtım böceği gibi farklı özelliklere yaşam ortamlarına sahip zararlılar kuru yumuşak yada sert ahşaplarda yada rutubetli odun ve sert yumuşak ahşap malzemelerde,kontrplaklarda yaşam evrelerini sürdürerek büyük zararlar oluşturmaktadır.

SOS CEVRE Ahşap ve ahşap ürünleri depo, konteyner, fabrika tesis alanlarınıza deneyimli teknik fumigatör kadrosuyla, uygulanan yakın takip Fumigasyon operasyonuyla sistemik gaz ölçümleri sayesinde zararlı istilasını sorunsuz bir şekilde yok etmektedir.

Bu hizmetlerimiz dışında;

Karavan ve mobil evlerin kısmen ayrıntıda ahşap parçalar içermesi nedeniyle bu yapılara bulaşan ahşap zararlılarının keşfi ulaşılması zordur, bu zararlılar için en etkin çözüm Fumigasyon işlemi olmaktadır.

Tarihi anıtsal yapıların fumigasyonu çok daha hassas ve doğru yöntemleri içeren bir işlem serisinden oluşmaktadır. Bu yapıların yer döşemeleri, çatı bölmeleri ahşap oluşu, uzun süreçler atmosferik neme maruz kalışı nedeniyle ahşap seven zararlılar istila etmektedir. Anıtsal yapı gaz geçirmez bir şekilde tam izole edilerek hassas doz hesabı Fumigasyon işlemi uygulanarak 48 saat gözlem altında tutulur, süreç sonunda gerekli inceleme yapılarak kontrollü havalandırma sonunda güvenli hale getirilir.

    Siz değerli Müşterilerimizin Fumigasyon uygulamaları hakkında merak ettikleri !!

 1. Fumigasyon işlemi sonunda ortamda, üründe ilaç kalıntısı toksik madde birikiyor mu koku kalıyor mu?

Cevap : Fumigasyon uygulamasında kullanılan fumigant gaz haline geçmekte ve belirli bir sürenin 48 – 72 saat sonunda minimum seviyeye düşerek ortam havasından yok olmaktadır. Üründe kalıntı ve koku değerleri tolerans sınırlarında olduğundan diğer ilaçlama yöntemlerinden daha sağlıklı ve güvenilir bir uygulamadır.

 • Fumigasyon uygulaması diğer pest kontrol yöntemlerine göre avantajlı mıdır?

Cevap : Fumigasyon işlemi uzman yetkili fumigatörler tarafından yapıldığında tek uygulamada depo, ambar, silo stoklarında ve konteyner gemi taşımacılığında, büyük gıda tesislerinde ürün zararlılarının tüm biyolojik evrelerine gaz formunda nüfus ederek tamamen yok olmalarını sağladığından diğer ilaçlama yöntemlerinde göre uzun vadede işletme maliyetlerini azaltmaktadır.

FUMİGASYON NEDİR?

Fumigasyon zararlı organizmaları etkisiz hale getirip, imha etmek mahiyetinde kullanılan , kapalı ve sızıntı önlemleri alınmış ortamda, gaz halinde etki eden bir fumigantı, yapılan hesaplama sonucunda gerektiği miktarda uygulayıp, belirli süre boyunca ortamda tutma işlemidir.

FUMİGANT NEDİR?

Fumigasyon işleminde kullanılan ve zararlı organizmaları saf dışı bırakmaya yarayan , katı ,sıvı ve gaz formundaki pesdisitlere verilen addır.

FUMİGASYONUN AMACI NEDİR?

Fumigasyonun amacı bitkileri, bitkisel ürünleri, bitkisel sanayi ürünlerini ve orman ürünlerini, bulundukları ortamları, taşındıkları ve yetişdirildikleri ortamları ürüne zarar verecek olan organizmalardan arındırılması, miktar ve kalite kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla yapılmaktadır.

DOZAJ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Fumigasyon uygulanacak ortamda kullanılacak olan fumigant hesaplaması , uygulama yapılacak olan ürünün birim miktarından ağırlığa, alana veya hacme uygulanan gram, mililitre veya santimetreküp cinsinden hesaplama yapılarak uygulama dozajı belirlenir.

UYGULAYICI FİRMADA ARANACAK KRİTERLER NELERDİR?

Fumigsyon yapılacak olan firmada sorgulanacak belgeler sırasyla:
1-Tarım ve Orman Bakanlığın belirlemiş olduğu kriterleri taşıyan ve bağlı bulundukları ilden Tarım ve Orman müdürlüğü tarafından verilen zirai fumigasyon ruhsat numarası ve ticaret sicil numarası,
2- Uygulmayı yapacak olan fumigasyon operatörü belgesi,
3- Fumigasyonda kullanılacak olan fumiganların msd belgeleri,

FUMİGASYON YAPILABİLMESİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR?

Fumigasyon işlemi işverenle ortak olarak yürütülen bir işlemdir. Uygulamayı yapan firmaya uygun çalışma koşullarının sağlanması ve uygulama doğru şekilde yapıldıktan sonra ortamda kullanılan ilaçın muafazasını sağlamak ve ortama herhangi bir ziyaretçinin girmemesini sağlamak konusunda işverene büyük görev düşmektedir.
1-Fumigasyon yapılabilmesi için uygulama yapılacak olan ortamda çalışan personelin belirlenen süre boyunca ortamdan uzak tutulması ve gerekli önlemlerin alınması hayati önem arz etmektedir. Fumigant uygulaması yapıldıktan sonra ortama herhangi bir nedenle hiçbir personelin veya ziyaretçinin girmemesi için işveren gerekli yaptırımları uygulması zorunludur. Kullanılılan fumigant bireyler içinde hayati risk taşımaktadır. Aksi takdirde tüm sorumluluk işverene aittir.
2- Fumigasyon operatörü uygulama yaparken gerekli KKD’ye(kişisel koruyucu donanım) sahip olmalıdır. Ölçüm yapmakta kullanılan cihazların kalibrasyon belgelerinin yeni tarihli olması yapılan ölçümün doğru sonuç vermesi adına önem arz etmektedir
3- Fumigasyon yapacak olan operatörün gerekli gaz ölçümlerini yapacağı ekimana sahip olmalıdır. Yapılan uygulamanın başarılı olduğunu yapılan ölçümlerle belgelendirmelidir.
4- Fumigasyon yapıldıktan sonra muhakkak EK-4 belgesi düzenlenmelidir.
5- Olası bir zehirlenme durumunda uygulayıcı operatörün ,hastane zehir danışma telefonlarını yangın tehlikesine karşın itfaiye teşkilatının telefon numaralarını bilmesi gerekmektedir.
6- Kullanılmış olan fumigant ambalajlarının yönetmeliğe uygun şekilde stoklanıp imhasının gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Hizmet Görselleri

Bizlerden hizmet almak için iletişim formumuzu doldurabilir, telefon ya da mail üzerinden iletişime geçebilirsiniz. SOS DANIŞMANLIK bizleri tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Daha detaylı bilgi için

Formu Doldurun İletişime Geçelim

  Whatsapp
  Engin Dursun
  Engin Dursun
  Merhaba ?
  Size nasıl yardımcı olabiliriz?